Stacks Image 1373

Pris for modulene

Registreringen til skolen er gratis!
Obligatoriske kurs*:
  • Modul 1: Kurset "Kommunikasjon & Motivasjon i frihet"
  • Modul 2: Kurset "Positiv bakketrening".
  • Modul 3: Teorikurset "Læringspsykologi og løsningsorientert trening".
De fleste steder koster hver av disse kursene kr. 1600,-. **

Modul 4: Praktisk prøvedag
Alternativer for å ta den praktiske prøven :
  • Prøvedag: 1200,-
  • Treningshelg: 2400,- (3 dager)
  • Privatleksjon: 800,- pr. time
  • Videoevaluering: 1200,-

Modul 5: Trening av 3 hester i ulike oppgaver relatert til bakkearbeid.
  • Begynne modulen: hestene du skal trene må evalueres for å legge opp en treningsplan. Ca 1- 2 leksjoner til 800,- pr. time.
  • Avslutte modulen: Treningen av hestene evalueres, og når dette er godkjent får du sertifikatet! kr. 1200,-.
*Dersom du har deltatt på noen av modulkursene i løpet av de siste tre årene, vil du få dette godkjent og du vil ikke måtte gå kurset om igjen.

**Kurspriser kan varierer litt fra sted til sted. Hva hvert enkelt kurs koster står på informasjonssiden for det enkelte kurset.
Elevene ved skolen har svært variert erfaring med hest, så opplegget for hver enkelt blir individuelt tilpasset.

Alle modulene er obligatoriske, men kurs man har deltatt på i løpet av de siste tre årene er godkjente*. Derfor har ikke utdannelsen en fast "pakkepris". I stedet betaler du for hver modul separat, og så kommer eventuelle privatleksjoner, treningshelger og prøvedager i tillegg etter behov. Det er de praktiske prøvene som er avgjørende for sertifiseringen, ikke hvor mange kurs man har deltatt på, eller antall år man har hatt hest.

Les siden Modulene for mer informasjon