Stacks Image 1357

Målsetning for sertifisering.

Sertifiseringen for hestetrenere har som målsetning at eleven etter endt utdannelse skal kunne trene en hest og løse eventuelle problemer relaterte til håndtering av hesten fra bakken. Ridning og/eller trening på lange tøyler kommer inn under den videregående utdannelsen.

Treneren skal kunne analysere hestens reaksjon i ulike situasjoner og vurdere hva som er trolig årsak til problemer for deretter å kunne trene hesten.

Treningen skal fokusere på sikkerhet så vel som at det skal være en positiv opplevelse for både hesten og eieren.

Utdannelsen fokuserer på faktabasert kunnskap om hester og innlæringspsykologi og hestene blir trent med positive metoder. Det finnes mange former for såkalte alternative kommunikasjonsformer og behandlingsmetoder, og disse er ikke en del av utdannelsen.